FASTREKpulje

– ny midlertidig pulje til fastholdelse og rekruttering!

Søges til initiativer målrettet fastholdelse og rekruttering.
Uddelinger af beløb på hhv. kr. 3.000,- 5.000,- og 7.000,-.
Beløbet fastsættes efter klubbens størrelse og initiativernes omfang.
Udbetaling sker løbende efter ansøgning.
KORT beskrivelse af de initiativer som ønskes igangsat.

Kreativiteten gi’r jer chancen!

Det kunne f.eks. være puljemidler til:

  • Trykning af foldere/plakater om klubben
  • Hjælp til produktion af film om klubben
  • Udvikling af apps eller IT-løsninger til klubben
  • Velkomstpakke til nye medlemmer
  • Hjælp til gratis kontingentordning i den første tid
  • Hjælp til fastholdelse af medlemmer i overgangsfaser (f.eks. teenageårene)
  • Hjælp til porto (v/fysisk udsendelse)
  • Hjælp til materiale eller rekvisitter, der spiller en vigtig rolle for rekruttering/fastholdelse
  • (…..)
Download ansøgningsskema i WORD
Download ansøgningsskema i PDF