FASTREKpulje

– en ny midlertidig pulje, som medlemsklubberne kan søge til initiativer målrettet fastholdelse og rekruttering.
Uddelinger af beløb på hhv. kr. 3.000,- 5.000,- og 7.000,- fra puljen sker løbende efter ansøgning.
Beløbet fastsættes efter klubbens størrelse og initiativernes omfang.
LÆS MERE!